Monday, April 8, 2013

Agharta tapes #7: DEVITA „Celestial halfway“ / SLEEPYARD „Wall of confusion“ split tape


[english below]

Valandos trukmės kasetėje muzika iš Lietuvos ir Norvegijos atlikėjų.
Vilnietis DEVITA žinomas kaip rašytojas, lektorius, NSO tyrinėtojas ir, be abejo, muzikantas, savo pusėje pateikia emociškai teigiamą, svajingą elektroakustinę muziką. Balsas, gitara ir truputis elektronikos, viskas tarpusavyje puikiai suderinta.
Norvego SLEEPYARD, labiau žinomo kaip psichodelinio pop muzikanto pusėje - lyg ištemptas DEVITOS elektroninių garsų variantas. Kosminiai sūkuriai ir kiti sudėtingi procesai. Taip, tai kosminis ambientas, kviečiantis panirti į vidines gelmes.
Muzika patogiam, skaidriam klausymui.

Tiražas: 50 kopijų. Kaina 12 Lt (+ pašto išlaidos)
Formatas: kasetė
Įsigyti galima: iš rankų į rankas koncertuose, paštu arba neužilgo ieškokite Ragainėje.
Kontaktuokite: arma@arma.lt

Ištraukos:


DEVITA:
SLEEPYARD:

An hour lenght tape with Lithuanian and Norwegian artists. DEVITA is from Vilnius, known as a writer, lecturer, UFO researcher, and of course musician. In this tape he delivers emotionally positive, dreamy electroacoustic music. Voice, guitar and a little of electronics, all together fits very well.
Norwegian SLEEPYARD, more known as psychedelic pop artist in this tape sounds more like oustreched variation of DEVITAS‘ electronic sounds. Cosmic swirls and other profound processes. Yes, it‘s cosmic ambient, inviting to submerge into inner depths.

Music for comfortable, clear listening.
Edition:
50 copies. Price 4 eu (+ postage)
Format: cassette
Order by Paypal: info@arma.lt 


Excerpts:
DEVITA:
http://snd.sc/10Mr9nl
SLEEPYARD: http://youtu.be/jAqdgdxLUxg


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.