Tuesday, May 14, 2013

new cassette release: arma / komodo haunts


arma / komodo haunts 
"towards pleroma / garlands of marigold"
split cassette [#8]

---[english below]---
Aštuntasis Aghartos leidinys. Šioje juostoje susitinka Anglijos ir Lietuvos atlikėjai ir kviečia įsiklausyti ir panirti. Arma, anksčiau sietinas su noise projektu „Brūzgynai“, pateikia gana platų spektrą garsų ir sąskambių: nuo įtempto ir veriančio drone iki džiaugsmingo lo-fi new new age.
Komodo Haunts - pusėje lengvai melancholiškas drone: gęstantys, tamsiai raudoni saulės spinduliai, kuriuos taip gera į save įsileisti.

Kasetės trukmė: 70 min.
Tiražas: 70 kopijų.
Kaina: 15 Lt. (+ pašto išlaidos) arba mainai
Užsakymai: arma @ arma.lt

Ištraukos:
arma:
komodo haunts:

---

The 8th release from Agharta. In this tape an English and Lithuanian artists meet up and invite to open our inner ears and submerge. Arma, previously more known from the noise project “Bruzgynai”, here delivers wide spectrum of sounds and chimes: from intense and piercing drone to joyful lo-fi new new age.
Komodo Haunts part is slightly melancholic drone: fading dark red sun rays, which is so pleasant to let in yourself.

Tape length: 70 min.
Edition: 70 copies
Price: 5eu (+ postage) or trade
Order: arma @ arma.lt


reviews: terror.lt


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.